11, మే 2022, బుధవారం

శ్రీ కృష్ణా కరుణించరా


మది నిండ నీవే

నిండేవు రా

శ్రీ కృష్ణా యదునందనా

కష్ట నివారా

దుష్ట విదూరా

ఇష్టాయిష్టములు

కలగని వరదా

మది నిండ నీవే

నిండేవురా

శ్రీ కృష్ణా మునివందనా

యశోద నందన,

కష్ట సంహారణ

ఘఠనాఘఠనల

తలపెడువాడా

మదిలోన నిన్నే

తలచేనురా

శ్రీ కృష్ణా మధుసూధనా

 ఆది విష్ణుడవు

నీవే దేవా

దేవకీవసుదేవుల

సుతుడవు

పరిపూర్ణుడవు

నీవే గురుడవు

హే కృష్ణా కరుణించ రా!

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి