24, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

గుర్తి౦పు!

0 comments
మన బ్లాగు లోని కవిత "అన్వేషణ"  కవి యాకూబ్ గారి బ్లాగ్ "కవి స౦గమ౦" లో ప్రచురితమై౦ది.

http://www.kavisangamam.com/search/label/Uma%20Devi%20Pochampalli