26 మార్చి 2014 బుధవారం

ऒम् नमः

0 commentsपन्नगभूषणम्
पाहिमाम् परमशिवम्॥
जय जय जय श०भॊ श०करम्
जय प्रपन्नपारिजातम् पार्वतीपतिम्॥

गरळकण्ठम् त्वम्
भुजन्गधारिणम्
पाहिमाम् परमशिवम्
करुणाकरम् शिवम् ॥

प्रळयाग्निनेत्रम्
सूर्यचन्द्र नयनम्
भस्मान्ग लॆपनम्
शिवगन्गावतरणम्

25 మార్చి 2014 మంగళవారం

श्रीराम चरणम् भजेहम्

0 comments


जयतु जयतु रामॊ कौसल्यानन्दनॊयम्।
जयतुजयतु रामॊ रघुवम्श् प्रदीपः॥
जयतु जयतु मॆघश्यामल धीरॊदात्तः।
जयतु जयतु रावणान्तक श्रीरघुरामः॥

18 ఫిబ్రవరి 2014 మంగళవారం

ఆవేదన కాదా?

0 comments
ఒక కంట కన్నీరు 
ఒక కంట కన్నీరు
కన్నీరు మున్నీరు

ఎత్తులూ జిత్తులూ
రంపాన కోసిరే
కన్నతల్లిని నేడు

రక్తతర్పణ చేసి
సాధించిరీనాడు 
శోకించిన నాడు 

శోధింతురేనాడు?
సాధించిరా నాడు? 

సాధించిరా మనదు
మానసమునందు
సంధ్యా వేళల నాడు
శోకాల నెన్నడూ 
అగుపించని నాడు??

ఏ నోట విన్ననూ
ఏ మాట విన్ననూ
కనిపించకుండునా కనుల
కాలవల లో కరుగు
తిమింగలాలతో తిరుగు
దు:ఖ భాండాలు, 
ముఖ ప్రీతి వచనాలు...

***.    ***.     *****

ఎందుకని నా కనులు
ఆగక వర్షిస్తున్నాయి?

తెలుగు తల్లికిపుడిద్దరు
అల్లారు ముద్దుబిడ్డలని
హృదయానికి నచ్చజెప్పి
ఆనందించాలనే ఉంది,

ఆ అందమైన తల్లి రెక్కలు
విరిచి, విహంగాలతో ఎగరమంటే
ఎగరేందుకు శక్తి లేక యాతన పడుతుంటే
ఏమని ఆనందము తెలియగలను? తెలుప గలను?

భాషేదైనా, భావన ముఖ్యం,
అమ్మ కు బిడ్డకు తీరేదా 
పాలిచ్చిన ఋణానుబంధం? 
పేగుల్లో దాచి సాకిన
మనిక ఋణం తీర్చేదా?

ఏ జన్మయినా, అమ్మా నీవే నా తల్లివి
నీ తీయని పాల మధురిమ
ఇంకా నా నాలికపై ఆడుతుంది 
ఏండ్లు పూండ్లు దాటిపోతే
పంతాలకు, పట్టింపులకుబోతె
తీరునా అమ్మా, నిను కనని
ఆవేదన?

ఆది నుండి నీవే కదే
ముగ్గురమ్మల యమ్మవు,
శ్రీ లలితా, శుభదాయిని
మాటలతో మమత పంచు 
మహిమాన్విత మల్లెపూల తెలుగు తల్లి,
మమ్మందరనూ గాచే కడుపు చల్లని
బతుకమ్మ తల్లి, నేడే మీ నీడలో
తలంటుకునే శుభదినం,
హారతులందుకొనవమ్మా
మా కన్నతల్లి నీవు..
ముగ్గురమ్మల యమ్మా
జయము నీకు కన్నతల్లి
జయము జయము జయమే!
జయము పలికేమే 
మాతృభాషా శుభ దినమున! 

14 జనవరి 2014 మంగళవారం

If you are copied, be proud!

0 comments
If people are copied, of their style, content and subject, even without acknowledgement, and taken away..still they should feel proud, for they excel and are exemplar!
Think about it!