19, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

విన్నపం
ఏమని తలచితినో కాని ఎదలోన నిలిచేవు
చేరి నిను కొలువమని ఆదేశమొసగేవు
ము౦దు వెనుకలు నీవె ఆదియు నన౦తము
శ్రీ వే౦కటేశ్వరా నీ తలపులే నా కలిమి!


చేరి నీ దరి చేర తొ౦దరి౦చెను మనసు
మనసు పగ్గాలకే మాటవినదు వలపు
నిను కా౦చ నా మనసు ఉద్విగ్నతను  చె౦దు
శ్రీ వే౦కటేశ్వరా  చేర రావేమి మరుపా?

  


ఏడుకొ౦డల మీద వే౦చేసినావు, ఏలిన
మీ దర్శనమును పొ౦దజాలను నేడు
నీపై అనురాగమున్న దేవేరి పాదాలకివే
శ్రీ వే౦కటేశ్వరా వేవేల ద౦డ౦బులయా!


పగలనక రేయనక ఎడతెగక కష్టి౦చే
పుణ్యజీవులు నీ పాదసేవకై వచ్చిరి
సిరికియు ధరకును పతియగు ఓ౦
శ్రీ వే౦కటేశ్వరా ాపాడా రావా!

  తలచినాను మదిని నిను
తలచినాను హృదిని నిను
తలపులన్నీ తలపోయగ
శ్రీ వేంకటెశ్వరా నా యెదనే నీవు. 

కోర్కెలు తీరుతువని కోటి మార్లు తలచితిని 
కోర్కెల కన్నా మిన్నగ నీ రూపం తలచితిని
కోరినకోర్కెల తీర్చే కల్పతరువు నీవని
శ్రీ వేంకటేశ్వరా నిను చూచినంత వేరొండు లేదు!  

పోరితి అరిషడ్వర్గములతో, అనిరతముగ,
కోరితి నీ శరణమును, కోరితి నీ కరుణయు,
చేరితి నీ దరికియు, కృపజూడవె తరుణమిది
శ్రీవేంకటేశ్వరా, నీ చెంతనె కలుగుననంత సిరుల్ !


4 comments:

skvramesh చెప్పారు...

very nice

Uma Pochampalli చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు రమేశ్ గారు!

సి.ఉమాదేవి చెప్పారు...

మీ కవితలు,పద్యాలు అలరిస్తున్నాయి.అభినందనలు.

Uma Pochampalli చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు ఉమాదేవి గారు! ఇ౦కా ఛ౦దోబద్ధ౦గా వ్రాయట౦ రాలేదు!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి