12, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

HAIKU Poetry


Poetry is not
An end point in life
It is life beat

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి