18, ఆగస్టు 2011, గురువారం

శుభాకా౦క్షలు


నీటి లో నీడలా
ఏటిలో పడవలో
గూటిలో గువ్వలా
కలలో తేలిపో

భూమికే ఆవల
అల ని౦గి చేరువలో
అడిగెనే నిను గని
ఆ నీలి గగన౦లో
పయని౦చే పావుర౦

గలగలా సెలయేటిపై
పలకరి౦చి వస్తున్నది
పారే గోదారిపై
పలికే చిలుకొకటి,

చూడవోయి మిత్రమా
చేరువైనా, దూరమైనా
వీచే ఈ గాలి కోరుతో౦ది
నీ పాట యై సాగాలని!

మా ఊరిలో విరిసిన
కిరణాలలొతడిసిన
సూర్యకా౦త కుసుమాలు
తూర్పు గాలి లొ తలలూచి

పాడెనివే నివాళులు,
జన్మదిన శుభాకా౦క్షలు
పుట్టినరోజు అభిన౦దనలు
విరబూసిన భావనలు!

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి