30, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

PaLLU pATalu -1


మరొక్క రోజు మరొక్క మారు.
మళ్లి పళ్ళు నొప్పులని నిద్ర నన్నొదిలి వెళ్లి పోయింది.
పళ్ళు బిగ పట్టుకుని పాటలు వింటూ పనులు చేసుకుంటూ..
..అంటే పదాలు అల్లు కుంటూ పదాలు అలుక్కుంటూ..
 పద పద వే అని అదే పనిగా మదిని నడిపించుకుంటూ,
మదిలోని వింతలతో దంతబాధ మరచి పోదామని ప్రయత్నిస్తూ, ప్రయాస పడుతూ..
హత విధీ అని అనిపించినప్పటికీ యెద లోనే యత చెప్పుకుంటున్నాను..
పడుకుంటూ పడుకుంటూ 'అమ్మో బాధ' అంటే
'ఉమ్హ్. మొదలయిందా?' అని అనిపించుకుని,
ఇక లాభం లేదని ఇలా ఒచ్చి
పిచ్చి పిచ్చి పాటలు వింటూ
పుప్పి పల్లుని ఎప్పుడో పీకున్చుకోవాలని అనుకుంటూ..
ఎలాగోలాగ ఇక నిద్ర పట్టక పోతుందా అని,
ఇక నిద్ర ఇప్పుడప్పుడే పట్టేలగా లేదని,
బాధ పడకుండా మిమ్మల్నిలా బాధిస్తూ...
నవ్వుకుందామని ఎల్ ఓ ఎల్ అని రాస్తే
అదేమో లోల అని అచ్చులు పడుతుంటే
ఏదో ఒక గోల అనుకుని
ఏదో ఒకటి లే అనుకుంటూ..
బాలీవుడ్ పాటలు వింటూ ఉంటే
వాడు నా లాగే 'ఏదో సోది రాస్తున్నానంటే
కో ప్యార్ నహిన్' అని పాడేస్తుంటే
ఇంతలొ దిల్ తో పాగల్ హై
దిల్ దివానా హై అని ఇంకొక గీతం గగ్గోలు పెడుతుంటే..
(to be continued)..

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి