5, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

గురుదేవులు


చీకటిలో దారి చూపేది దీపిక

జ్ఞానదీప౦ వెలిగి౦చేది గురుదేవులు

అస్మద్గురుభ్యో:నమ:

జై శ్రీమన్నారాయణ!

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి