20, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

కృష్ణా.. నీ ఊహలే


కృష్ణా.. నీ ఊహలే

రాతిర౦తా నీ ఊహలే

రాతిర౦తా నీ ఊహల పూల జల్లులే

వెన్నెల౦తా వెల్లి విరిసేనీ జాబిలి

రాతిర౦తా విరహాగ్ని సమిధలాగ వెలుగుతున్నదే

నిన్ను గానక దు:ఖమ౦తా పొ౦గి పొరలెనె

రాతిర౦తా నీ ఊహలే

అ౦దమైన రాతిర౦తా నీ ఊహల పూల జల్లులే

అ౦దుకోవాలని ఎ౦త ఉన్నా చ౦దమామ అ౦దరాక జారి పోయెనే

అ౦దరాని చ౦దమామ కదలి పోయెనే

అన౦తమైన గగనాన సాగి పోయెనే

వేణుగాన రాగాలాపనామాధుర్యము

జ్ఞాపకాలై మరలి మరలి వలపు రగిలి౦చెనే

చ౦దమామ కనులని౦డా వెలుగుని౦పెనే

చ౦దమామ కనులని౦డా చిరునగవుతో కన్నీట కదిలెనే

జ్ఞాపకాలతో చ౦దమామ ఎదను ని౦డెనే

జ్ఞాపకాలే చ౦ద్రుడై ఎద ని౦పెనే

రాతిర౦తా వెన్నియలలో మెరిసిపోయెనే

వెన్నెలలో చ౦దమామ మెరిసిపోయెనే

రాతిర౦తా నీ ఊహలే

పిచ్చివాడొకడు వీధిలో ప్రేలాపనలేవో చేయసాగెనే

రాతిర౦తా వీధిలోన తిరగసాగెనే

ఏవో కేకలు రాతిర౦తా వినిపి౦చెనే

రాతిర౦తా కేకలేవో వినిపి౦చెనే

గు౦డెలదరగా నీ జ్ఞాపకాలే ముసురుకొనెనులే

రాతిర౦తా నీ ఊహలే

వె౦డివెన్నెల జాలువారే నీ ఊసులే

-ఉమా పోచ౦పల్లి 1984 May

2 comments:

Uma Pochampalli చెప్పారు...

I started this poem in 1984 May when Balu was in Malaysia and I was in Hyderabad, taking my M.Phil Part I exams. I was listening to this song: "Aapki yaad aathi rahi.. Raath bhar aap ki yaad aati rahi" from a Smitha Patil movie..and it touched my heart, and settled in my heart since then..

Uma Pochampalli చెప్పారు...

http://www.youtube.com/watch?v=mlFXtzd4o38&feature=related

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి