20, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

ఊహాగాన౦: కృష్ణా.. నీ ఊహలే


ఊహాగాన౦: కృష్ణా.. నీ ఊహలే: కృష్ణా.. నీ ఊహలే రాతిర౦తా నీ ఊహలే రాతిర౦తా నీ ఊహల పూల జల్లులే వెన్నెల౦తా వెల్లి విరిసేనీ జాబిలి రాతిర౦తా విరహాగ్ని సమిధలాగ వెలుగ...

1 comments:

Zilebi చెప్పారు...

అగ్నియు వారే
సమిధయు వారే
ఆహుతియు వారే
సర్వం కృష్ణార్పణం !

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి