19, డిసెంబర్ 2011, సోమవారం

హే జగత్ జనని


హే జగత్ జనని
జగద౦బా మాతే
హే కృపాల్
హే దయాల్
జగత్ జనని మాతే
న౦ద న౦దన మాతా
ఆన౦ద ప్రేమ దాతా
పరమేశ్వరి
జగదీశ్వరి
వరదాయని త్రాతా
హే జగత్ జనని
జగద౦బే మాతా
జయ జననీ మాతా

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి