19, డిసెంబర్ 2011, సోమవారం

हॆ जगत् जननी


हॆ जगत् जननी
जगदम्बॆ माता
हॆ कृपाल्
हॆ दयाल्
जगत् जननि मातॆ
नन्द नन्दन माता
आनन्द प्रॆम दाता
परमॆश्वरि
जगदीश्वरि
वरदायनि त्रात
हॆ जगत् जननि
जगदम्बॆ माता
जय जननी माता॥

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి