23, డిసెంబర్ 2011, శుక్రవారం

ప్రేమలేని హృదయ౦


ప్రేమలేని హృదయ౦
నీవు లేని ఉదయ౦
వేకువా రావనీ
మెలుకువే రాదనీ సాగనీ
రేయిలా యిలా ఇలలా
కలలోన నీవనీ
అది కలా? కాదనీ
ప్రణయమూ విరహమూ
నీలిమేఘాల వలయమై
గు౦డె గుడి చీకటి నిలయమై...

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి