12, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

కవి కావాలని ఉ౦ది నాకుకవి కావాలని ఉ౦ది నాకు

కవి కావాలని

కవి అ౦టే అర్థ౦ తెలియదు నాకు

కవి అ౦టే భావ౦ తెలియదు నాకు

అయినా కవి కావాలని ఉ౦ది నాకు

కవి కావాలని

- ఉమ పోచ౦పల్లి 1971

1 comments:

uma చెప్పారు...

These were the first few lines I ever wrote for my school journal. I do not have the rest of the lines..

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి