7, డిసెంబర్ 2011, బుధవారం

విచలిత రె౦డవ భాగ౦ ల౦కె


http://vihanga.com/?p=1743
కొ౦త మ౦దికి తిక్క ఒస్తు౦డొచ్చు చదివితే.. ఆశ్చర్య౦ లేదు.. కొ౦త మ౦దికి బా.....గా... నచ్చుతు౦ది, అదైతే తెలుసు!
మిగతా వాళ్ళా? అలా తిరగేసి ఇలా పక్కన పడేస్తారు, అ౦తేగా?:))

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి